Ons Boek

Onze Sponsors

Ludo Persoons (voorzitter)

Ann Walravens (secretaris)

Ludo Frisch (penningmeester)

Katleen Frisch

Conny Beeckmans

Mario Dehandschutter 

Arno Frisch (afgevaardigde HEJ)

 

In 1917 werd de toneelkring “Helpt elkander” opgericht door wijlen Jaak Ballings en Remi Mersch. De naam “Helpt Elkander” is ontstaan doordat de toenmalige spelers en bestuursleden beslist hadden om de opbrengst te schenken aan de soldaten die aan het front waren. Na de oorlog is de toneelkring ononderbroken doorgegaan met het opvoeren van operettes. Deze werden veelal geschreven door Jaak ballings of Paul Mersch. Enkele jaren daarna is de heer Ballings verhuisd naar Jette en heeft de familie Mersch de traditie verder gezet. Tot in de jaren zestig is er steeds iemand van de familie Mersch lid geweest. In 1967 is de toneelkring “Koninklijk” geworden en zijn er verschillende onderscheidingen uitgereikt door de toenmalige minister van Nederlandse Cultuur, de heer Van Elslande. Na hoogconjunctuur komt altijd laagconjunctuur, met als gevolg dat in 1970 een kleine crisis was ontstaan. Door de volharding van twee jonge knapen is de groep blijven bestaan. Eén ervan is momenteel ere-voorzitter van de groep, met name Philemon Neirinckx. Tot 1989 werd er elk jaar een operette opgevoerd, maar bij gebrek aan zangtalent was de toneelkring genoodzaakt over te schakelen naar blijspelen. In 2004 is de toneelvereniging een VZW geworden, en is de officiële naam “KT Helpt Elkander VZW” geworden. Traditiegetrouw voert men elk jaar rond kerstmis een toneelstuk op, en dit met een steeds groeiend succes. Men hoopt deze traditie nog lang in ere te mogen houden. Omdat Jaak Ballings heel belangrijk was voor het toneelgebeuren in Vollezele is er ter ere van hem het Jaak Ballings museum opgericht. Dit bevindt zich op de Oudstrijdersplaats te Vollezele (oud gemeentehuis). Tevens is er een straat in Vollezele naar de heer Ballings genoemd.